Privacy

De redactie van het EenVandaag Opiniepanel beschermt de privacy van de deelnemers. Alle privacy-gevoelige informatie die de deelnemers aan ons verstrekken valt onder dit Privacy Statement. De redactie spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens van de deelnemers vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement. EenVandaag werkt conform de Nederlandse Privacywetgeving en heeft zich aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP: meldingsnummer M 1265991).

Vastleggen en gebruik van persoonlijke gegevens

Deelnemers aan het EenVandaag Opiniepanel wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals in de profiel-enquête. Nadat de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, kunnen de gegevens gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • De gegevens van de deelnemers te verzamelen in een database en hierin selecties te maken.
  • De geselecteerde deelnemers per e-mail te benaderen voor deelname aan enquêtes.
  • Aan de hand van de uitslagen van deze enquêtes uitspraken te doen over de meningen van de deelnemers.
  • Deze meningen te publiceren op de website en tijdens de televisie- en radio-uitzendingen van EenVandaag. Ook kunnen ze openbaar worden gemaakt (door overname) in andere media.
  • EenVandaag kan middels een panelnieuwsbrief  deelnemers informeren over de uitslag(en) van de enquête(s) van het EenVandaag Opiniepanel, panelgerelateerd nieuws en overig nieuws ter zake van de uitzendingen van EenVandaag. Uitschrijven kan middels een opt-out.

De redactie zal geen van de persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Beveiliging van de persoonlijke gegevens

De redactie van het EenVandaag Opiniepanel streeft ernaar al het haalbare te doen om de persoonlijke gegevens te beschermen. De redactie treft hoge veiligheidsmaatregelen om de bescherming tegen verlies, wijziging of misbruik van de persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te garanderen.

 

Gegevens wijzigen

Deelnemers kunnen zich verzetten tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Zij kunnen op elk gewenst moment hun accountgegevens wijzigen of zich uitschrijven uit het EenVandaag Opiniepanel. Deelnemers krijgen regelmatig de gelegenheid om hun profielgegevens aan te passen. Bij vragen is het mogelijk om een e-mail te sturen aan opiniepanel@eenvandaag.nl.

Over het onderzoek

De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen.

Cookies

Het EenVandaag Opiniepanel maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie kan herkennen wanneer een gebruiker de site bezoekt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar opiniepanel@eenvandaag.nl onder vermelding van ‘Privacy’.

EenVandaag behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Inloggen Mijn Opiniepanel

Over het panel

Wilt u meer weten over het Opiniepanel en hoe onze onderzoeken tot stand komen? Kijk dan hier